KORISNIČKI CALL-CENTAR. (011) 356-4507 / Beograd, Kneza Višeslava 31

Metalac

Osposobljeni smo da zadovoljimo potrebe kupaca u kuhinji, na stolu, oko stola, na vatri i oko vatre. Naše tržište je svetsko. Ono je jedini cilj i mera svih naših napora i aktivnosti. Kroz permanentno strateško prilagođavanje, ulaganje u kadrove i nove tehnologije, proizvodićemo visokokvalitetne proizvode prepoznatljivih robnih marki po kojima će nas kupac razlikovati na inostranom tržištu. Bićemo lider na domaćem tržištu i ime od najvećeg poverenja u našem poslu. Naš najveći resurs su zaposleni - kadrovi, visokoobrazovani, posvećeni firmi u kojoj rade. Izgradićemo poslovnu kulturu koja će da favorizuje čestitost, integritet i lični uspeh svakog zaposlenog. Nagrada za naše napore biće ostvarena dobit. Želimo punu integraciju svih zaposlenih, uz stalnu brigu za očuvanje interesa akcionara i poslovnih partnera.

Porodica Metalac proširila se tokom proteklih deset godina osnivanjem četiri nova preduzeća i kupovinom većinskog paketa akcija dva preduzeća na Beogradskoj berzi. Metalac tako prerasta u akcionarsko društvo Metalac a.d. organizovano u holding sa svojih 12 zavisnih društava i to: Metalac Posuđe d.o.o., Metalac Inko d.o.o., Metalac Bojler d.o.o., Metalac Print d.o.o., Metalac Market d.o.o., Metalac-Trade d.o.o. i Proleter a.d. iz Gornjeg Milanovca, Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada, Metpor d.o.o. iz Beograda, Metrot d.o.o. iz Moskve, Metalac Market Podgorica d.o.o. iz Podgorice, Promo-Metal d.o.o. iz Zagreba.

Više od 15 godina Metalac ima konzistentan upravljački tim čiji rezltati stalno potvrđuju dve osnovne vrednosti: vizionarstvo i preduzimljivost. Predsednik društva je Dragoljub Vukadinović, a generalni direktor Petrašin Jakovljević.

Korporativne vrednosti Metalca su:

  • Jasna vizija i strategija
  • Rad, red, sloga i poverenje
  • Posvećeni kadrovi
  • Stalno inoviranje znaja
  • Poštovanje partnera
To su vrednosti sa kojima Metalac čvrsto ostaje na izabranom putu: KUĆI, U SVET!

Kontakt-Info "UMA TRADE"

Kako doći do nas?

Do nas možete doći iz više smerova. Mi se nalazimo na oko kilometar od ulaza u košutnjak sa Vidikovačke strane, preko puta novoizgrađene crkve.
23, 53